Barrel Reamer

Diameter:

18"

24"

28"

30"

32"

34"

36"

Quantity:

4

4

2

1

2

2

2

Diameter:

39"

40"

42"

44"

45"

48"

50"

Quantity:

1

2

2

2

1

2

2

Diameter:

54"

56"

58"

60"

66"

70"

72"

Quantity:

2

1

1

2

2

1

1

Hole Opener

Diameter:

18" - 20"

24" - 28"

30"

36"

42"

44"

48"

Quantity:

4

5

1

4

1

2

3

Diameter:

54"

56"

58"

60"

66"

70"

72"

Quantity:

1

1

2

1

2

2

2

Fly Cutter

Diameter:

12"

14"

20"

24"

26"

34" - 36"

39" - 48"

Quantity:

1

1

1

1

1

2

2

Drill Pipes

Description:

Drill Pipe 6" 5/8

Drill Pipe 5" 1/2

Drill Pipe 4" 1/2

Drill Pipe Vermeer

Drill Pipe DW

Quantity:

5947m

1900m

2233m

744m

432m

Steering Kit

Description:

Para truck 2

Non-mag 6 3/4"

Non-mag 8"

Quantity:

5

6

2

Rollers

Description:

Pulling Rollers

Guide Rollers

Quantity:

300

4

Generators

Description:

Generator 400KvA

Generator 250KvA

Generator 150KvA

Generator 100KvA

Quantity:

4

1

1

1

Units

Description:

Mud Mixing Unit

Recycling Unit

Active Mud Tanks

Break Out Unit

Quantity:

8

8

13

3

Pumps

Description:

High Pressure Mud Pump

Selwood Seltorque Pump S150

Screw Pump

6" Flygt Submersible Pump

6" Eekels Hidrostal

6" Submersible Sea Water Pump

4" Flyget Submersible Pump

Quantity:

10

9

3

2

1

3

4

01

/

ton:

450

400

250

quantity:

1

2

4

ton:

200

quantity:

1

ton:

150

60

quantity:

1

1

ton:

60

quantity:

1

ton:

37

32

quantity:

1

1